Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. října 2012

V týdnu od 15. do 19. října 2012 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2012 průměrný denní obrat depozitních operací lekce poklesl z 38,6 mld. Kč na 37,9 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 83 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období také pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil ze 6,1 na 5,6 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti červenci 2012 pokles o 57 procent. Důvodem byly zejména obchody s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly nízký objem (700 mil. CZK) poté, co při posledním průzkumu nebyly obchodovány.