Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. dubna 2019

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2019 se zvýšil z 38,1 mld. Kč na 67 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem (o 78 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 96 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností 1W – 1M, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 65 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles na polovinu, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 26 procent.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) a FRA (Forward Rate Agreement) se proti lednu mírně zvýšil. FRA byly obchodovány opět pouze s neresidenty.