Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. dubna 2013

V týdnu od 15. do 19. dubna 2013 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2013 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 31,3 mld. Kč na 26,4 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (-18 procent) operací se splatností O/N s nerezidenty, když jejich podíl na celkovém obratu O/N obchodů klesl z 91 na 83 procent.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (95 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 84 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil ze 3,7 na 6,8 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti lednu 2013 pokles o 41 procent. Důvodem byl zejména pokles obchodů s nerezidenty. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.

Tabulka (xls, 22 kB)