Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. července 2019

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2019 se snížil ze 67 mld. Kč na 34,8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 49,7 procenta) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 75 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst o 40 procent na 33,2 mld Kč, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 49 procent.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti dubnu zvýšil o 74 procent na 10,2 mld. Kč. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány opět pouze s neresidenty a jejich objem se téměř nezměnil.