Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. října 2013

V týdnu od 14. do 18. října 2013 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2013 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 39,1 mld. Kč na 35,6 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 72 procent) operací se splatností O/N až 1 týden, když jejich podíl na celkovém obratu poklesl z 19 na necelých 6 procent.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 91 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil ze 3,8 na 1,4 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti červenci 2013 nárůst o 80 procent. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány pouze s neresidenty.