Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. ledna 2014

V týdnu od 14. do 18. dubna 2014 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2014 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl ze 40,7 mld. Kč na 43,1 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 4,5 procenta) O/N operací. Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (93,5 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 81 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil z 2,85 na 1,1 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti lednu 2014 snížily na polovinu. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.