Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. října 2019

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2019 se zvýšil ze 34,8 mld. Kč na 70,8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem (o 109 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 96 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností v intervalu jeden týden až jeden měsíc, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 58 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles o 83 procent na 5,7 mld Kč, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 7,4 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti červenci snížil o 50 procent na 5,07 mld. Kč. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány opět pouze s neresidenty a jejich objem dosáhl 11,5 mld.