Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. ledna 2019

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2018 se zvýšil z 33,6 mld. Kč na 38,1 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem (o 24 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 95 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 80,3 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst na téměř třínásobek a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil z 32 na 55 procent.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti říjnu snížil o 35 procent zejména díky poklesu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány opět pouze s neresidenty.