Obraty na peněžním trhu v týdnu od 14. do 18. ledna 2013

V týdnu od 14. do 18. ledna 2013 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2012 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 37,9 mld. Kč na 31,3 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (-81 procent) operací se splatností O/N mezi rezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu O/N obchodů klesl z obvyklých 35 – 40 procent na 9 procent.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 80 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období také pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil z 5,6 na 3,7 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti říjnu 2012 nárůst o 8 procent. Důvodem byly zejména obchody s nerezidenty. FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly nárůst na téměř trojnásobek (1940 mil. CZK), když celý obrat byl dosažen obchody s nerezidenty.