Obraty na peněžním trhu v týdnu od 13. do 17. ledna 2014

V týdnu od 13. do 17. ledna 2014 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2013 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl z 35,6 mld. Kč na 40,7 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 19 procent) operací s nerezidenty, když jejich podíl na celkovém obratu vzrostl z 80 na 83 procent.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (96 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 82 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil z 1,4 na 2,85 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti říjnu 2013 zdvojnásobily. Obraty operací FRA (Forward Rate Agreement) vzrostly na šestinásobek.