Obraty na peněžním trhu v týdnu od 13. do 17. ledna 2020

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2019 se snížil ze 70,8 mld. Kč na 25,1 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména snížením (o 69 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 83 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 81 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst na sedminásobek, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 60 procent.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti říjnu snížil o 63 procent na 1,89 mld. Kč. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány opět pouze s neresidenty a jejich objem dosáhl 1,7 mld.