Obraty na peněžním trhu v týdnu od 13. do 17. července 2020

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna zvýšil z 29,7 mld. Kč na 38,7 mld. Kč, což bylo způsobeno zvýšením (o 42 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 76 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst o 68 procent, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 41 procent.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti dubnu zvýšil o 13 procent zejména díky nárůstu obchodů s neresidenty, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 89 procent. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány pouze s neresidenty.