Obraty na peněžním trhu v týdnu od 11. do 15. 4. 2005

V týdnu od 11. dubna do 15. dubna 2005 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné domácí banky obchodující na českém peněžním trhu.

Proti hodnotám z října 2004 průměrný denní obrat na peněžním trhu vzrostl ze 44,6 mld. na 52,6 mld. a dosáhl tak nejvyšší hodnoty od roku 2002. Tento nárůst souvisí zejména s navýšením objemů depozitních operací s nerezidenty se splatností do tří měsíců, jejichž objem vzrostl o více než 40 % na 27 mld. Po výrazném poklesu zaznamenaném právě v říjnu 2004 se tak vrátil na hodnoty odpovídající předcházejícím sledovaným obdobím. Objemy ostatních operací se pak od předcházejících období významně neliší.

Celkově peněžnímu trhu stále dominují depozitní operace se splatností do tří měsíců, které se na celkovém obratu podílejí téměř z 98 %. Ostatní instrumenty se pak téměř nevyužívají. Nízký zůstává zejména objem repo obchodů (97 mil. CZK), přičemž nejsou uzavírány žádné repo obchody s nerezidenty a repo obchody se splatností delší než 3 měsíce.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB