Obraty na devizovém trhu v týdnu od 18. do 22. dubna 2016

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. dubna 2016, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s lednem 2016 o 842,0 milionů USD (29,2 %) na 3.722,2 milionů USD.

  duben 2016 leden 2016 Změna
Celkový obrat 3722,2 2880,2 29,2%
Spotové operace 670,9 707,2 -5,1%
Forwardy a swapy 3005,0 2111,5 42,3%
Opce 46,4 61,6 -24,7%

údaje v miliónech USD