Obraty na devizovém trhu v týdnu od 17. do 21. dubna 2017

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 17. do 21. dubna 2017, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s lednem 2017 o 812,9 milionů USD (20,0 %) na 4.868,3 milionů USD.

  Duben 2017 Leden 2017 Změna
Celkový obrat 4 868,3 4 055,4 20,00%
Spotové operace 953,3 1.428,2 -33,30%
Forwardy a swapy 3.846,7 2.535,7 51,70%
Opce 68,3 91,6 -25,40%

údaje v miliónech USD