Obraty na devizovém trhu v týdnu od 7.4.2003 do 11.4.2003

Výsledky pravidelného průzkumu obratů na devizovém trhu, který ČNB provádí vždy v říjnu a v dubnu, opět ukazují na sezónnost sledovaných dat. Dubnové obraty jsou v porovnání s říjnovými vyšší (na říjnové obraty má vliv blížící se konec roku). Poslední průzkum se konal v týdnu od 7.4.2003 do 11.4.2003.

V porovnání s říjnem 2002 se celkový průměrný denní obrat zvýšil o 14,2 % z 1.789 mil. USD na 2.043 mil. USD. Největší nárůst zaznamenaly obraty spotových obchodů, a to o 25,8 % z 801 mil. USD na 1.008 mil. USD. O 10,8 % narostl obrat u opcí z 51 mil. USD na 56 mil. USD. Nejmenší nárůst 4,4 % z 937 mil. USD na 978 mil. USD zaznamenaly forwardy a swapy.

V porovnání se stejným obdobím roku 2002 se celkový obrat zvýšil o 6,1 %, z 1.925 mil. USD na 2.043 mil. USD. Nárůst o 42,4 % zaznamenaly pouze spotové obchody. Forwardy a swapy klesly o 10,3 %. Naopak výrazný pokles o 55,7 % zaznamenaly opce. Za tímto poklesem stojí zejména nižší volatilita devizových kurzů a menší zájem zahraničních investorů o CZK.

V položce spotových obchodů stále dominoval měnový pár EUR/CZK (54,6 % z celkového denního obratu na spotu) naopak u forwardů a swapů převládal USD/CZK s 54,2 %.

Podle informací referenčních bank byla aktivita trhu ve sledovaném týdnu spíše nadprůměrná. Koruna prolomila dlouhodobou hranici 31,500. Kurz EUR/USD byl ještě pod vlivem války v Iráku.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB