Obraty na devizovém trhu v týdnu od 16. do 20. července 2012

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 16. do 20. července 2012, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s dubnem 2012 o 82,1 milionů USD (1,7 %) na 4.794,1 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  červenec 2012 duben 2012 Změna
Celkový obrat 4794,1 4876,2 -1,7%
Spotové operace 841,3 816,3 3,1%
Forwardy a swapy 3874,6 3939,9 -1,7%
Opce 78,2 119,9 -34,8%

údaje v miliónech USD