Obraty na devizovém trhu v týdnu od 15. do 19. července 2013

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 15. do 19. července 2013, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s dubnem 2013 o 1,7 miliardy USD (38,8 %) na 2.641,7 milionů USD.

  červenec 2013 duben 2012 Změna
Celkový obrat
2.641,7
4.315,4 -38,8%
Spotové operace 562,9 902,0 -37,6%
Forwardy a swapy 1.979,5 3.302,2 -40,1%
Opce 99,3 111,1 -10,6%

údaje v miliónech USD