Obraty na devizovém trhu v týdnu od 15. do 19. října 2018

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 15. do 19. října 2018, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s červencem 2018 o 29,1 milionů USD (0,5 %) na 5.383,9 milionů USD.

  říjen 2018 červenec 2018 Změna
Celkový obrat 5383,9 5354,8 0,5%
Spotové operace 681,5 695,9 -2,1%
Forwardy a swapy 4689,6 4611,6 1,7%
Opce 12,8 47,2 -72,9%

údaje v miliónech USD