Obraty na devizovém trhu v týdnu od 15. do 19. října 2012

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 15. do 19. října 2012, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s červencem 2012 o 836,9 milionů USD (17,5 %) na 5.631,0 milionů USD.

  říjen 2012 červenec 2012 Změna
Celkový obrat 5.631,0     4.794,1     17,5%
Spotové operace 991,4     841,3     17,8%
Forwardy a swapy 4.574,2 3.874,6 18,1%
Opce 65,4 78,2 -16,4%

údaje v miliónech USD