Obraty na devizovém trhu v týdnu od 14. do 18. ledna 2014

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 14. do 18. dubna 2014, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s lednem 2014 o 145,1 milionů USD (-4,7 %) na 2.958,2 milionů USD.

  duben 2014 leden 2014 Změna
Celkový obrat 2.958,2 3.103,3 -4,7 %
Spotové operace 643,3 492,7 30,6 %
Forwardy a swapy 2.265,5 2.527,7 -10,4 %
Opce 49,3 83,0 -46,6 %

údaje v miliónech USD