Obraty na devizovém trhu v týdnu od 14. do 18. července 2014

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 14. do 18. července 2014, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s dubnem 2014 o 452.2 milionů USD (15,3 %) na 3.410,4 milionů USD.

  čevenec 2014 duben 2014 Změna
Celkový obrat 3.410,4 2.958,2 15,3 %
Spotové operace 561,3 643,3 -12,7 %
Forwardy a swapy 2796,2 2.265,5 23,4 %
Opce 52,9 49,3 7,3 %

údaje v miliónech USD