Obraty na devizovém trhu v týdnu od 14. do 18. října 2019

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 14. do 18. října 2019, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s červencem 2019 o 2302,8 milionů USD (-32,1 %) na 4.877,6 milionů USD.

  říjen 2019 červenec 2019 Změna
Celkový obrat 4877,6 7180,4 -32,1%
Spotové operace 576,5 414,7 39,0%
Forwardy a swapy 4281,6 6728,8 -36,4%
Opce 19,4 36,9 -47,4%

údaje v miliónech USD