Obraty na devizovém trhu v týdnu od 13.10. do 17.10.2003

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 13.10. do 17.10.2003, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s dubnem 2003 o 370,6 milionů USD (18,1%)na 2.413,5 milionů USD. Největší nárůst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 465,9 milionů USD (47,6%). Naopak obrat spotových operací se snížil o 10,8%. Obrat obchodů s opcemi se mírně zvýšil o 13,5 milionů USD (24,0%), ale jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (2,8%).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (36,1%) zaujal USD/CZK s nárůstem o 272,0 milionů USD (45,3%), což souvisí především s nárůstem forwardových a swapových transakcí. EUR/CZK zaujímá podíl 32,2%, když ve sledovaném období vzrostl jen o 0,2%.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita spíše nadprůměrná.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB