Obraty na devizovém trhu v týdnu od 11. do 15.4. 2005 - OPRAVA !

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 11. do 15. dubna 2005, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s říjnem 2004 o 522,2 milionů USD (15,2 %) na 3967,7 milionů USD. Pokračoval tak rostoucí trend, když od října 2002 došlo k nárůstu již o 121,7 %. Největší nárůst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 356,8 milionů USD (15,4 %). Obrat spotových operací se zvýšil o 103,6 milionů USD (9,9 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 61,8 milionů USD (79,2 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (3,5 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (39,5 %) zaujal opět USD/CZK s nárůstem o 25,5 milionů USD (1,65 %). EUR/CZK zaujímá podíl 24,0 %, když ve sledovaném období vzrostl o 97,5 milionů USD (11,4 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (55,0 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 7,0 % oproti podílu 47,7 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita mírně nadprůměrná.