Obraty na devizovém trhu v týdnu od 11. do 15. 4. 2005

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 11. do 15. dubna 2005, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s říjnem 2004 o 854,2 milionů USD (24,8 %) na 4299,7 milionů USD. Pokračoval tak rostoucí trend, když od října 2002 došlo k nárůstu již o 140,3 %. Největší nárůst zaznamenaly spotové operace, jejichž denní obrat se zvýšil o 435,7 milionů USD (41,5 %). Obrat forwardů a swapů se zvýšil o 356,8 milionů USD (15,4 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 61,8 milionů USD (79,2 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (3,3 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (42,2 %) zaujal opět USD/CZK s nárůstem o 270,1 milionů USD (17,5 %). EUR/CZK zaujímá podíl 21,8 %, když ve sledovaném období vzrostl o 81,8 milionů USD (9,6 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (55,0 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 21,9 % oproti podílu 36,0 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita mírně nadprůměrná.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB