Obraty na devizovém trhu v týdnu 17. do 21. října 2011

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 17. do 21. října 2011, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s červencem 2011 o 887,3 milionů USD (14,9 %) na 5.059,1 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  X.11 VII.11 Změna
Celkový obrat 5059,1 5946,4 -14,9%
Spotové operace 1819,8 2525,3 -27,9%
Forwardy a swapy 3185,6 3295,8 -3,3%
Opce 53,7 125,2 -57,1%

údaje v miliónech USD

Tabulky

Poznámka: Uveřejněná data zohledňují opravu ze dne 10.11.2011, která byla dodatečně zaslána jednou z přispívajících bank.