Nucená správa v IPB zavedena

Nucená správa v IPB zavedena

S cílem zabránit ohrožení vkladů v Investiční a Poštovní bance, a.s. (dále jen IPB) a ochránit stabilitu bankovního sektoru rozhodla dnes ČNB vyhlásit v IPB nucenou správu. Stalo se tak se souhlasem Vlády ČR a zcela v souladu s předchozími prohlášeními Vlády a ČNB.

Pobočky IPB zůstávají otevřeny a její klienti nadále mohou plně disponovat se svými vklady. Česká národní banka současně vystavila ve prospěch vkladatelů a věřitelů IPB záruku, zajišťující vyplacení 100% vkladů a dluhopisů (certifikátů) včetně příslušných úroků.

IPB bude ode dneška řízena nuceným správcem jmenovaným Českou národní bankou, nikoliv dosavadními akcionáři a managementem. Není žádný důvod k jakýmkoliv obavám o osud peněžních prostředků svěřených IPB, ani k jejich výběrům.

V důsledku rychlého poklesu vkladů na počátku týdne se IPB dostala do vážných likviditních potíží. IPB oznámila České národní bance, že sama, bez vnější pomoci nebude schopna plnit platební příkazy svých klientů a nebude schopna dostát svým závazkům. Po zavedení nucené správy je ČNB připravena pomoci zajistit platební schopnost IPB. Operace na účtech klientů tak budou opět zajištěny.

Platební neschopnost IPB, třetí největší české banky, jejíž služby používá velké množství firem, by mohla přibrzdit křehký růst domácí ekonomiky. I proto vláda ČR po posouzení situace IPB souhlasila s vyhlášením nucené správy. Tři miliony vkladatelů dostávají plnou záruku centrální banky, že o své úspory v IPB určitě nepřijdou.Vláda a ČNB jsou také připraveny ke společným krokům k finanční podpoře banky.

Úkolem nuceného správce, který dnes v poledne převzal řízení IPB, je zajistit bezporuchový chod IPB tak, aby neohrožoval stabilitu bankovního systému ČR.V souladu s předchozími prohlášeními jsou vklady všech klientů: obyvatel, podnikatelů, firem, měst a dalších institucí jsou plně garantovány. Provoz IPB nebude během nucené správy narušen.

Libor Vacek, tiskový mluvčí MF ČR
Milan Tománek, tiskový mluvčí ČNB