Novým ředitelem sekce peněžní ČNB bude Tomáš Trtek

Novým ředitelem sekce peněžní České národní banky se od 1. května 2021 stane současný ředitel samostatného odboru lidských zdrojů Tomáš Trtek. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB poté, co se stávající ředitel sekce peněžní Josef Ducháček k 30. dubnu 2021 vzdal svého vedoucího místa.

Na svou pozici rezignoval k 30. dubnu 2021 také ředitel samostatného odboru interního auditu Josef Medek. Na uvolněná místa ředitele samostatného odboru lidských zdrojů a ředitele samostatného odboru interního auditu budou vypsána výběrová řízení.

Do doby jmenování nových ředitelů bude řídit samostatný odbor lidských zdrojů současný zástupce ředitele Miroslav Řehák, zatímco v čele samostatného odboru interního auditu bude stát současný zástupce ředitele Karel Pavel.

Tomáš TrtekIng. Tomáš Trtek je absolventem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V ČNB působí od roku 2009. V letech 2013–2018 zastával pozici náměstka ředitele pobočky Praha, kde měl na starost správu zásob peněz. Od roku 2018 stál v čele odboru lidských zdrojů, který je od roku 2020 samostatným odborem.


Markéta Fišerová

ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB