Nový způsob komunikace správy devizových rezerv ČNB

Počínaje rokem 2021 bude Česká národní banka zveřejňovat dodatečné údaje o členění devizových rezerv, o jejich výnosu, struktuře a měnové kompozici. Tyto informace, které byly doposud publikovány jednou ročně ve výroční zprávě, bude ČNB zveřejňovat na čtvrtletní bázi.

První stručná čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB bude publikována 7. května 2021 a bude obsahovat stavy a strukturu devizových rezerv ke konci prvního čtvrtletí 2021. Následující informace budou zveřejňovány na webu ČNB vždy v den zveřejnění Salda devizových obchodů ČNB ke konci uplynulého čtvrtletí v 10.00.

Česká národní banka, která doposud podrobněji informovala o správě svých devizových rezerv jednou ročně, se k tomuto kroku rozhodla po vzoru některých zahraničních centrálních bank.

I nadále bude ČNB informovat o stavu devizových rezerv prostřednictvím SDDS Plus s měsíční periodicitou na svých webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdds_plus/.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB