Nový zástupce České republiky v MMF zahájí svoji činnost od 1. prosince 2004

Od 1. 12. 2004 se postu zástupce ČR v Mezinárodním měnovém fondu (MMF) ujímá Stanislav Polák, který v této funkci vystřídá Jiřího Jonáše působícího v MMF od roku 1991. Mandát a rámcový plán činnosti nového zástupce stanovila bankovní rada ČNB po dohodě s ministerstvem financí. Bankovní rada při této příležitosti ocenila dlouhodobou kvalitní práci Jiřího Jonáše v rámci MMF.

Stanislav Polák bude působit ve funkci staršího poradce výkonného ředitele MMF Willy Kiekense zastupujícího v MMF zájmy tzv. belgické konstituence, které je Česká republika členem. Funkční období nového zástupce je stanoveno na dobu 4 let.

Ing. Stanislav Polák, M.I.A., (42) pracoval jako ředitel odboru analýz vnějších ekonomických vztahů ČNB. Od svého nástupu do ČNB v roce 1990 získával zkušenosti postupně jako specialista v oboru měnové politiky a makroekonomických analýz. Působil také jako poradce bankovní rady a ředitel odboru ekonomického modelování. S. Polák vystudoval obchodní fakultu na VŠE v Praze. Absolvoval zahraniční studijní pobyty ve Spojených státech na Columbia a Cornell University.


Pozn: Členy tzv. belgické konstituence jsou kromě České republiky a Belgie také Rakousko, Bělorusko, Maďarsko, Kazachstán, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.