Nový vzor bankovky 5 000 Kč

Česká národní banka vydá v tomto roce bankovku 5 000 Kč s letopočtem 2023. Důvodem pro uvedení nového vzoru do oběhu je provedení nezbytných změn v technologii tisku ve Státní tiskárně cenin. Nová pětitisícikoruna doplní v oběhu dva stávající vzory. Ty zůstanou i nadále v platnosti.

Bankovka bude mít stejné parametry a ochranné prvky jako poslední vzor pětitisícikoruny, tedy 5 000 Kč vzor 2009. Lišit se bude pouze letopočtem vydání 2023 a podpisem guvernéra. Rozdíly vyplývající z jiné technologie tisku nejsou pro veřejnost pouhým okem rozpoznatelné.

S novými bankovkami v oběhu se lidé začnou setkávat od letošního podzimu. ČNB je začne uvolňovat v závislosti na míře opotřebení stávajících bankovek a nutnosti jejich výměny. Stávající vzory pětitisícikoruny 1999 a 2009 zůstanou i nadále v platnosti.

O vydání nového vzoru bankovky rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 26. ledna 2023. Odlišení pětitisícikorun tištěných novou technologií od těch původních je potřebné ke sledování oběhu bankovek ze strany centrální banky.

Od podzimu roku 2023 budou v oběhu české bankovky těchto vzorů:

  • 100 Kč vzor 2018
  • 200 Kč vzor 2018
  • 500 Kč vzor 2009
  • 1 000 Kč vzor 2008
  • 2 000 Kč vzor 2007
  • 5 000 Kč vzor 1999, vzor 2009, vzor 2023.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB