Nový ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu ČNB

Novým ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu České národní banky se od 1. července 2018 stane Vojtěch Belling, který nyní vede odbor EU a mezinárodních organizací. Bankovní rada o tom rozhodla na svém jednání 7. června 2018. Současný ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce Pavel Hollmann se rozhodl po více než dvanáctiletém působení v ČNB odejít do penze.

PhDr. JUDr. Vojtěch Belling, Ph.D., (37) absolvoval na pražské Univerzitě Karlově Fakultu sociálních věd, Filozofickou fakultu a Právnickou fakultu. Doktorát obhájil na Fakultě sociálních věd UK a v roce 2016 se habilitoval na Masarykově univerzitě v Brně. Vyučoval mj. na Právnické fakultě UK a Ruprechto-Karlově univerzitě v Heidelbergu.

Od r. 2002 pracoval na úředních pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Úřadu vlády ČR. Zde působil poslední tři roky před svým příchodem do ČNB v roce 2014 jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Vojtěch Belling v ČNB od ledna 2017 zastává také funkci náměstka ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce na FT.

Vojtěch Belling hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Markéta Fišerová
odbor komunikace ČNB