Nový ředitel sekce peněžní a platebního styku

Novým ředitelem sekce peněžní a platebního styku České národní banky se s účinností od 1. února 2016 stane Josef Ducháček. Bankovní rada o tom rozhodla na svém jednání 21. ledna 2016.

Josef DucháčekIng. Josef Ducháček (55 let), který je nyní jako náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku pověřený vedením sekce, absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Do ČNB nastoupil poprvé v červenci 1986, kdy se věnoval oblasti finančního trhu, jako zástupce vedoucího oddělení byl zodpovědný zejména za metodické řízení peněžního trhu. V letech 1994 až 2006 působil ve vedoucích funkcích komerčních bank (Velkomoravská banka a.s., Pragobanka, a.s., Raiffeisenbank, a.s.) a v letech 2006 až 2009 se zabýval konzultační a lektorskou činností v oblasti finančního poradenství.

Od března 2009 působí opět v ČNB, kdy se po svém nástupu stal ředitelem odboru obchodního sekce správní. V únoru 2012 byl jmenován náměstkem ředitele sekce peněžní a platebního styku zodpovědným zejména za metodické usměrňování činnosti poboček ČNB v oblasti peněžního styku. Do jeho gesce též náleží dohled nad činnostmi odborů provozních sekce peněžní a platebního styku v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích a dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o oběhu bankovek a mincí včetně gesce nad zajišťováním odborných kurzů o padělcích. Absolvoval stáž v Kanadské centrální bance zaměřenou na peněžní trh a systémy řízení komerčních bank.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB