Nový ředitel sekce kancelář ČNB

Novým ředitelem sekce kancelář ústředí České národní banky se od 1. října 2010 stane Vladimír Kolman, který dosud zastával funkci ředitele sekce lidských zdrojů. Jeho zařazení na toto vedoucí místo dnes schválila bankovní rada.

Ve vedení sekce kancelář V. Kolman (59) nahradí Otu Kaftana, který byl 15. září 2010 z tohoto místa odvolán.

Řízením sekce lidských zdrojů bude od 1. října 2010 pověřena Milada Hrdá, kterou bankovní rada od stejného data jmenovala první náměstkyní sekce lidských zdrojů. M. Hrdá dosud řídila personální odbor sekce lidských zdrojů.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 


Životopis Ing. Vladimíra Kolmana, MBA, PhD.

Vladimír Kolman absolvoval v letech 1973 až 1978 VŠE v Praze a v roce 1985 na této škole ukončil postgraduální studium financí, obor mezinárodní finance. Od roku 1993 do roku 1995 se věnoval postgraduálnímu studiu bankovnictví na Jižní metodistické univerzitě v americkém Dallasu. V letech 2001 až 2006 se vrátil na VŠE, kde absolvoval externí doktorandské studium na fakultě financí a účetnictví se zaměřením na mezinárodní finanční krize. Od roku 2007 do roku 2010 absolvoval MBA studium na Sheffield Hallam University ve Velké Británii.

Pracovní dráhu začal v roce 1970 ve Státní bance československé, pobočka Jindřichův Hradec, jako úvěrový ekonom. V roce 1978 se přesunul do pražského ústředí, kde vykonával funkce analytika zahraničně-obchodních operací a vedoucího odboru platební bilance a devizového plánu. V roce 1990 Státní banku československou opustil a až do roku 2001 postupně působil ve vedoucích funkcích v Komerční bance a Interbance. Od roku 2002 pak byl v České národní bance ředitelem sekce lidských zdrojů. Absolvoval řadu stáží a seminářů v zahraničních komerčních a centrálních bankách.

Vladimír Kolman je ženatý a má jedno dítě. Mluví plynule anglicky, německy a rusky a částečně francouzsky. Ve volném čase se věnuje zejména myslivosti a chalupaření.