Nový ředitel regionálního pracoviště ČNB v Českých Budějovicích

Novým ředitelem odboru provozního České Budějovice sekce peněžní byl od 1. dubna 2022 jmenován Karol Szitás, dosavadní zástupce ředitele odboru. O jeho jmenování do funkce rozhodla bankovní rada ČNB na jednání 23. března 2022.

Ing. Karol Szitás absolvoval Strojní fakultu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, obor stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, průmyslové roboty a manipulátory. V České národní bance působí od roku 1992, kdy nastoupil do tehdejší Státní banky československé. Od roku 1993 pracuje přímo na pobočce České Budějovice, kde od 2014 řídil referát platebních služeb v provozním odboru České Budějovice a od roku 2018 zastával funkci zástupce ředitele tohoto odboru.

Karol Szitás přebírá funkci po Pavle Bláhové, která působila na vedoucích místech SBČS a poté ČNB v Českých Budějovicích od roku 1992.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB