Nový ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů ČNB

Ředitelem odboru vnějších ekonomických vztahů v sekci měnové a statistiky České národní banky se stane Ing. Luboš Komárek. V této pozici nahradí Ing. Jiřího Podpieru, který odchází pracovat do Mezinárodního měnového fondu. O této personální změně s účinností od 1. července 2009 rozhodla bankovní rada ČNB.

Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. (38 let) je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě a University of Warwick ve Velké Británii. V ČNB je zaměstnán od září 1996 nejprve na pozici ekonoma (1996-99), poté poradce člena bankovní rady (2000-06) a od roku 2007 vede referát měnových analýz a transmise měnové politiky v sekci měnové a statistiky. Absolvoval řadu tuzemských a zahraničních seminářů, pracovní stáž v Evropské centrální bance, Bank of Finland a stipendijní pobyt v Evropské komisi. Je autorem mnoha odborných článků zejména z oblasti měnových kurzů, analýzy peněz, finanční integrace a inflace, které pravidelně publikuje v domácích a zahraničních časopisech. Přednáší na katedře Měnové teorie a politiky VŠE v Praze a Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Ovládá aktivně anglický a polský jazyk a pasivně jazyk německý a ruský.

Marek Petruš
mluvčí ČNB