Nový ředitel odboru sekretariát bankovní rady ČNB

Novým ředitelem odboru sekretariát bankovní rady sekce kancelář ústředí České národní banky byl jmenován Michael Winige. Bankovní rada ČNB o obsazení tohoto vedoucího místa rozhodla s účinností od 1. prosince 2010.

Michael Winige (58 let) je v ČNB zaměstnán od roku 1977. Od roku 2000 pracuje jako hlavní metodik v odboru profesionálního rozvoje a zaměstnanecké politiky sekce lidských zdrojů ústředí ČNB, kde je zároveň pověřen vedením referátu zaměstnanecké politiky a zastupováním ředitele odboru.

Ing. Michael Winige je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve funkci ředitele odboru sekretariát bankovní rady sekce kancelář ústředí ČNB vystřídal Ing. Jana Salgu.

Odbor komunikace ČNB