Nový ředitel odboru analýz finančního trhu ČNB

Novým ředitelem odboru analýz finančního trhu v sekci regulace a analýz finančního trhu ústředí České národní banky se od 20. října 2010 stává RNDr. Ivan Zahrádka, CSc.

Ivan Zahrádka (45) je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v různých funkcích v oblasti bankovnictví a finančního trhu ve společnostech Citibank a Expandia Investments a v českých i zahraničních společnostech skupiny Pioneer Investment. V letech 2005 až 2006 působil ve funkci ředitele odboru emisí cenných papírů v Komisi pro cenné papíry. Od roku 2007 podnikal jako soukromý poradce pro ekonomické záležitosti pro privátní klientelu. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Tomáš Zimmermann,
odbor komunikace ČNB