Nový ředitel licenčního odboru

Novým ředitelem odboru licenčního sekce licenčních a sankčních řízení ústředí České národní banky se s účinností od 1. března 2010 dočasně stane Adam Nečas.

Adam Nečas bude na vedoucí místo ředitele zařazen po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené současné ředitelky licenčního odboru Hany Fouskové.

Mgr. Adam Nečas (31 let) pracuje v ČNB od dubna 2006. Od loňského května působí jako vrchní expert dohledu nad finančním trhem v odboru licenčním sekce licenčních a sankčních řízení ústředí ČNB, kde je zároveň od roku 2008 pověřen vedením referátu investičních služeb. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ovládá anglický jazyk.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB