Nový ředitel dohledu nad pojišťovnictvím

Bankovní rada na svém jednání dne 30. října 2008 rozhodla s účinností od 1. listopadu 2008 o zařazení pana Ing. Jiřího Kalivody na vedoucí pracovní místo ředitele odboru dohledu nad pojišťovnictvím sekce dohledu nad finančním trhem ústředí České národní banky.

Ing. Jiří Kalivoda (32) je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V ČNB byl zaměstnán v letech 2000 – 2005 jako inspektor bankovního dohledu. Poté působil půl roku jako interní auditor v České pojišťovně, a.s., a ve stejné profesi následně do konce roku 2006 ve společnosti PPF, a.s. V únoru 2007 se vrátil zpět do České národní banky kde pracoval na pozici vrchního inspektora dohledu nad pojišťovnami. Absolvoval řadu seminářů týkajících se zejména oblasti pojišťovnictví, pojistných rizik a zajištění a oblasti bankovního dohledu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB