Nový přístup k integraci dozorů nad finančním trhem

Ministerstvo financí a Česká národní banka dnes oznámily záměr výrazného urychlení integrace dozorů nad finančními trhy. Místo postupného slučování do roku 2010 by měl podle společného návrhu jednotný regulátor vzniknout již v příštím roce. "Toto sloučení umožní výrazně posílit efektivitu dozoru a zároveň snížit náklady na jeho provádění," zdůrazňuje Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí.

Integrovaný dozor by měl působit pod hlavičkou České národní banky. "Zázemí a zkušenosti ČNB ve spojení s kvalitami ostatních regulátorů budou jednoznačně pozitivním impulsem ke zvýšení finanční stability, která zůstává naší prioritou," říká Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky.

Rychlejší sjednocení dozoru ocení také finanční trh. "Dojde ke sjednocení pravidel a požadavků dozorů v jednotlivých segmentech a budeme připravovat také sjednocení legislativních pravidel," shrnuje Bohuslav Sobotka.

Časový harmonogram integrace je navržen následovně:

  • přijetí legislativy umožňující sloučení - počátek 2006
  • spojení dozorů - jaro 2006
  • vyhodnocení zkušeností, detailní inventura legislativy, promítnutí do zákonů o ČNB a dozoru nad finančním trhem - 2008

"Zároveň budeme pracovat na nové úpravě ochrany spotřebitele na finančním trhu. Nejpozději od roku 2008 by měl v České republice působit finanční ombudsman, který by kompletně převzal otázku ochrany spotřebitele ve všech oblastech finančního trhu," doplňuje Bohuslav Sobotka.

Další informace:

Marek Zeman, tiskový mluvčí MF ČR, tel.: 257 042 660
Pavlína Bolfová, tisková mluvčí ČNB, tel.: 224 412 012