Nový náměstek v sekci měnové a statistiky

Novým náměstkem ředitele sekce měnové a statistiky České národní banky se stane s účinností od 1. ledna 2015 Vlastimil Vojáček. Ve funkci, ve které bude odpovědný za koordinaci statistických činností centrální banky, nahradí Petra Vojtíška. O změně ve vedení sekce rozhodla bankovní rada.

RNDr. Vlastimil Vojáček (62) je nyní ředitelem odboru měnové a finanční statistiky sekce měnové a statistiky. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od svého nástupu do ČNB v červnu 1992 se věnoval oblasti měnové a bankovní statistiky. Na pozici ředitele odboru v sekci měnové a statistiky působí od roku 2000. Vlastimil Vojáček hovoří plynně anglicky.

Stávající náměstek ředitele sekce měnové a statistiky ČNB Petr Vojtíšek odchází k 31. prosinci 2014 do důchodu.

Odbor komunikace ČNB