Nový náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku ČNB

Náměstkem ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky se stane od 1. února 2012 Josef Ducháček. O jeho dočasném zařazení na vedoucí místo do 31. ledna 2013 rozhodla bankovní rada ČNB.

Ředitelem odboru ochrany platidel sekce peněžní a platebního styku byl od 1. února 2012 jmenován Jaroslav Moravec.

Ing. Josef Ducháček (51 let) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V SBČS, právní předchůdkyni ČNB, byl zaměstnán v letech 1986 až 1993 na úseku úvěrování. Poté pracoval 12 let v několika komerčních bankách na různých vedoucích pozicích, podnikal ve finančním poradenství a vykonával lektorskou činnost na vyšších odborných školách. Od svého nástupu do ČNB v březnu 2009 řídil odbor obchodní v sekci správní ČNB.

JUDr. Jaroslav Moravec (45 let) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. V SBČS a ČNB je zaměstnán od června roku 1991. Od roku 2000 do roku 2010 pracoval jako expert emise peněz v odboru ochrany platidel sekce peněžní a platebního styku ČNB. Od 1. února 2010 působil jako náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku ČNB a od 1. října 2011 byl současně pověřen řízením odboru ochrany platidel.

 

Tomáš Zimmermann
Odbor komunikace ČNB