Noví ředitelé poboček ČNB

Dvě z celkem sedmi poboček České národní banky mají od 1. února 2010 nové ředitele. Ředitelem pobočky v Hradci Králové se stal Václav Albrecht a ředitelem pobočky v Brně Lubomír Gerák. ČNB má pobočky v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Ing. Václav Albrecht, LL.M. (51 let) působí v ČNB od roku 1993. Od počátku pracoval ve vedoucích funkcích na úseku hospodářských služeb, nyní sekce správní. V roce 1998 byl uvolněn pro výkon funkce na Úřadu vlády. Po návratu se stal ředitelem odboru obchodního sekce správní ústředí, kterou vykonával až do svého jmenování do funkce ředitele pobočky Brno na podzim 2008. Tuto pozici zastával do 31. ledna 2010. Je absolventem ČVUT fakulty stavební a ovládá anglický jazyk.

Ing. Lubomír Gerák (52 let) pracuje v bankovnictví od roku 1982. Nejprve do roku 1991 v České spořitelně a poté až do loňska v Komerční bance, kde postupně působil na pozicích kontrolního pracovníka, vedoucího odboru bankovních služeb, ředitele pobočky Otrokovice, ekonoma a ředitele pobočky Kroměříž, ředitele pro občanskou a firemní klientelu v pobočce Přerov a pobočce Zlín. Od 1. července 2009 zastával funkci náměstka ředitele pobočky ČNB v Brně. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a ovládá anglický jazyk.

Bankovní rada České národní banky zařadila oba nové ředitele na vedoucí místa s účinností od 1.2.2010.

Bývalý ředitel pobočky v Hradci Králové, Ing. Milan Chrtek (64 let), odešel po dlouholetém působení v ČNB k 31. lednu 2010 do důchodu.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB