Novela vyhlášky č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona.

Česká národní banka připravila novelu vyhlášky č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona. Podstatou novely je snížení zátěže respondentů u transakcí malého rozsahu, což sníží počet hlášení při zachování vypovídací schopnosti získaných statistických dat.

U všech výkazů OZP s výjimkou hlášení pro Světovou banku se zavádí hranice pro plnění oznamovací povinnosti až od výše 1 mil. Kč. Současně se z režimu oznamovací povinnosti podle vyhlášky vyjímají fyzické osoby, které ji budou plnit pouze na vyžádání. Dále se ruší oznamovací povinnost týkající se stavu účtů a jiných forem vkladů v zahraničí. Údaje od právnických osob budou nadále sledovány pouze na základě ročního šetření od ekonomicky významných respondentů.

Nově se upravuje oznamovací povinnost týkající se objemu emisí dluhopisů vydávaných tuzemci v zahraničí a dluhopisů vydávaných cizozemci v České republice.

Novela vyhlášky prošla předepsaným legislativním procesem a bude uveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností k 1.1.2004.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB