Nové zásady pro stanovení měnové kompozice devizových rezerv

V 1. polovině roku 2003 analyzovala Bankovní rada strategii správy devizových rezerv na období před vstupem do Eurozóny. V této souvislosti Bankovní rada schválila nové zásady pro stanovení měnové kompozice devizových rezerv.

Výše dolarového zastoupení devizových rezerv je stanovena na úrovni velikosti měnové báze, zbytek devizových rezerv je alokován v eurech. Vlivem realizace výnosů z investování devizových rezerv dochází k jejich neustálému navyšování, což při jejich současné úrovni není žádoucí. Na straně pasiv zároveň roste bilance ČNB v důsledku vyplácených úroků z měnových operací. Bankovní rada konstatovala, že v této situaci je vhodnou strategií prodej alespoň části výnosů z investic devizových rezerv na trhu. Tyto prodeje budou působit proti růstu objemu sterilizace, který tvoří rozhodující část pasiv ČNB. Prodeje výnosů budou realizovány postupně, v malých objemech a v případě vhodných podmínek na trhu z hlediska likvidity, hloubky a trendových změn.

ČNB bude i nadále poskytovat dostatek informací o devizových rezervách z hlediska jejich výše, struktury a změn. Přijatá strategie bude uvedena do praxe postupně v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB