Nové vyhlášky v oblasti kapitálového trhu

Dne 28. 12. 2006 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny nové vyhlášky České národní banky upravující povinnosti fondů kolektivního investování a obchodníků s cennými papíry.

Nové vyhlášky ( č. 603/2006 Sb. (pdf, 332 kB), o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, č. 604/2006 Sb. (pdf, 275 kB), o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku fondu kolektivního investování a č. 605/2006 Sb. (pdf, 347 kB) , o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry) jsou důležitou součástí procesu sjednocování způsobu reportingu některých informací České národní bance prostřednictvím systému pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS).

S využitím systému SDNS je spojena řada výhod, zejména pokud jde o snižování chybovosti přenášených dat a širší možnosti zpracování dat. Zavedení sběru dat prostřednictvím SDNS je prvním krokem v procesu projektu jednotného a efektivního využití sebraných dat. Vzhledem k tomu, že některé vykazující subjekty poskytují České národní bance data na bázi standardu EDI/EDIFACT, vyhlášky umožňují poskytování informací v tomto standardu, pokud k tomu má vykazující subjekt technické předpoklady.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování nabývá účinnosti 31. 12. 2006. Fondy kolektivního investování a investiční společnosti podle ní budou poskytovat informace, které se vztahují k období od 1. 1. 2007, a dále měsíční informace za prosinec 2006 a výroční zprávu za rok 2006.

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku fondu kolektivního investování vedle změny výkaznictví rozšiřuje svou působnost i na speciální fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2007. Pro změnu v oblasti nástrojů a technik obhospodařování se stanoví přechodné období do konce ledna 2007. První informace, které fondy budou podle nové vyhlášky poskytovat, se vztahují k období druhého pololetí roku 2006.

Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry rovněž požaduje, aby vykazující subjekty poskytovaly některé informace o své činnosti České národní bance prostřednictvím systému SDNS. Vyhláška poskytuje platformu pro vykazování informací podle dosavadních předpisů, ale i nových pravidel Basilej II. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2007. Vykazující subjekty budou podle nové vyhlášky poskytovat informace, které se vztahují k období od 1. 1. 2007. V souvislosti s plnou transpozicí pravidel Basilej II očekávanou během několika měsíců bude Česká národní banka včas odbornou veřejnost informovat o změně metodiky k sestavování výkazů.

Česká národní banka v průběhu minulých měsíců připravovala účastníky trhu, kterých se vyhlášky týkají, na nový způsob vykazování. V případě potřeby je však ČNB připravena při přechodu na nový systém vykazování pomoci. Vykazující subjekty se mohou v případě potřeby obrátit na pracovníky České národní banky: pro oblast kolektivního investování na Jana Škodu, tel. 224  41 38 85, a pro oblast poskytovatelů investičních služeb na Moniku Pokornou, tel. 224 41 20 44.

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB