Nové rozdělení kompetencí členů bankovní rady od 1. 12. 2018

Bankovní rada České národní banky rozhodla o novém rozdělení kompetencí svých členů od 1. prosince 2018, kdy dojde k její obměně.

Nově příchozí člen bankovní rady Tomáš Holub bude dohlížet na sekci bankovních obchodů a sekci licenčních a sankčních řízení. Druhý nový člen bankovní rady Aleš Michl bude mít na starost sekci statistiky a datové podpory a sekci informatiky.

Pod nově jmenovaného viceguvernéra Marka Moru bude spadat agenda regulace a mezinárodní spolupráce, správní záležitosti a problematika restrukturalizace. Tomáš Nidetzký, který se 1. prosince 2018 taktéž ujme funkce viceguvernéra, bude dohlížet na obě sekce dohledu nad finančním trhem a na sekci finanční stability.

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB od 1. 12. 2018 je následující:

Jiří Rusnok, guvernér

 • sekce kancelář
 • samostatný odbor interního auditu

Marek Mora, viceguvernér

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce
 • sekce správní
 • samostatný odbor restrukturalizace

Tomáš Nidetzký, viceguvernér

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • sekce dohledu nad finančním trhem II
 • sekce finanční stability

Vojtěch Benda

 • sekce měnová
 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB

Oldřich Dědek

 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Tomáš Holub

 • sekce bankovních obchodů
 • sekce licenčních a sankčních řízení

Aleš Michl

 • sekce statistiky a datové podpory
 • sekce informatiky

 

Organizační struktura ČNB a hlavní činnosti jednotlivých sekcí, samostatných odborů a poboček ČNB jsou popsány na internetových stránkách ČNB:
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni-struktura/

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB