Nové rozdělení kompetencí členů bankovní rady

Bankovní rada České národní banky dnes na mimořádném jednání rozhodla o rozdělení kompetencí po nástupu dvou nových členů. Nově příchozí Oldřich Dědek bude dohlížet na rozpočet a účetnictví a též na sekci statistiky a datové podpory. Další nový člen Marek Mora bude mít na starost sekci řízení rizik a podpory obchodů, dále sekci informatiky a samostatný odbor restrukturalizace.

Bankovní rada současně schválila, že člen bankovní rady Vojtěch Benda převezme od viceguvernéra Mojmíra Hampla dohled nad sekcí měnovou a že sekce správní bude nově spadat pod člena bankovní rady Tomáše Nidetzkého. Nové rozdělení kompetencí je účinné od 13. února.

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB platné od 13. února 2017

Jiří Rusnok, guvernér

 • sekce kancelář
 • samostatný odbor interního auditu

Mojmír Hampl, viceguvernér

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • sekce bankovních obchodů

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • samostatný odbor finanční stability

Vojtěch Benda

 • sekce měnová
 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB

Oldřich Dědek

 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • sekce statistiky a datové podpory

Marek Mora

 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • sekce informatiky
 • samostatný odbor restrukturalizace

Tomáš Nidetzký

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce dohledu II
 • sekce správní

Organizační struktura ČNB a hlavní činnosti jednotlivých sekcí, samostatných odborů a poboček ČNB jsou popsány na internetových stránkách ČNB.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB